OPSTANAK Štampa

Pomoć za samostalnost i ekonomsku nezavisnost

Projekat za Kosovo i Metohiju, za Srbiju

Kad ako ne sad? Ko ako ne mi?

Dajte i Vi svoj doprinos za poboljšanje života Srba na Kosovu i Metohiji!

 

Sušara za pečurke i lekovito bilje


U regionu oko Novog Brda trenutno živi oko 40.000 Srba koji su u svojoj enklavi okruženi

Šipurak
02-lekovitobilje-w

Albancima. Ceo taj kraj poznat je po izobilju visoko kvalitetnih pečuraka i lekovitog bilja za čiju obradu i prodaju treba da se izgradi sušara.

Protojerej Bogomir Stević i njegova žena Svetlana vode i nadgledaju rad udruženja „Majka devet Jugovića“ na licu mesta pod veoma teškim uslovima.

Za sušaru stoji na raspolaganju dobro očuvana industrijska zgrada za svim uslovima. U sušari se za početak može stvoriti 25-30 radnih mesta.

Udruženje Srba „Nemanja“ (službeno registrovano udruženje) iz Bilefelda preuzelo je planiranje i realizaciju projekta koji želimo da predstavimo što većem broju humanih ljudi u Nemačkoj i Evropi.

Najvažnija je dobra volja i konkretan angažman svakog pojedinca.

Želimo da u što kraćem vremenskom roku motivišemo dovoljno sponzora, kako bi projekat što pre zaživeo i sušara uspešno otpočela da radi.

 

Svaka pomoć i dobronamerno delo su dobrodošli!

 

 

Situacija u srpskoj enklavi Novo BrdoU strateški važnoj opštini Novo Brdo koja spaja veća mesta Kamenicu i Gnjilane živi oko

Mapa  Kosovoa i Metohije

2.500 – 3.000 Srba. U celoj enklavi živi oko 40.000 Srba.

U radnom odnosu se nalazi samo otprilike 1% ljudi koji najčešće rade u oblasti medicine, školstva i administracije, a plate dobijaju od srpske države. Skoro sva preduzeća su zatvorena. Bivši radnici dobijaju od države takozvani „minimalac“ u visini od otprilike 130 € mesečno, a socijalno ugrožena lica dobijaju socijalnu pomoć u visini od 70 € mesečno.

Ceo kraj ima idealne uslove za poljoprivredu i pčelarstvo, ali su Srbima pokradeni i stočni fondovi i poljoprivredne mašine koje su imali. U zadnje vreme, pojedine strane organizacije počele su da sponozorišu kupovinu stoke.

Demografska tabela za opštinu Novo Brdo

 

 

 

 

 

 

Sušara za pečurke i lekovito bilje

 

Hala u Novom Brdu
Ulaz u halu, Novo Brdo


Za početak, u sušari se za razne poslove može zaposliti 25-30 radnika, ali su skoro sve porodice uključene u berbu i skupljanje pečuraka, lekovitog bilja i čajeva, tako da bi ceo region mogao da ostvari ekonomsku sigurnost i nezavisnost.Postoje dobre mogućnosti da se proizvodnja proširi i da tako još više ljude dobije radno mesto kao i da se ostvari ekonomska saradnja sa drugim srpskim enklavama.

Svi možemo pomoći!!!

 

 


Svi možemo pomoći!!!

  • Svi možemo pomoći da se projekat sušare realizuje i da fabrika otpočne proizvodnju:
  • Uplatom aktivnih mesečnih priloga
  • Svaki novi član koji želi da se angažuje je dobrodošao!
  • Ako poznajete ljude u svom porodičnom krugu ili među svojim prijateljima koji su voljni da pomognu, prosledite im naše informativne prospekte ili ovu prezentaciju.

Prosledite ovu e-mejl poruku drugima, pa ste već i na taj način započeli jedan vid pomoći!

 

 


Strateški cilj naše pomoći

Mi ne želimo da primaoci naše pomoći budu stalno upućeni na nas i zavise od nas. Zato je naš cilj da koncentrisanom akcijom ljudima pomognemo da stvore i osiguraju ekonomsku egzistenciju i na taj način svojim radom obezbede sredstva za svoj i život svoje porodice.

Za ovaj cilj potrebni su dugoročni i redovni prilozi.


Udruženje Srba “Nemanja” na licu mesta kontroliše upotrebu sredstava za projekat. U izveštajima, fotografijama, posetama u Novom Brdu pratiće se i kontrolisati napredovanje radova na osposobljavanju sušare.

 

Način funkcionisanja sušare

Sušara će funkcionisati u vidu poljoprivredne zadruge pod imenom Eparhije raško-prizrenske. Sav zarađeni novac buće upotrebljen isključivo za snadbevanje Srba u toj enklavi.

Osim toga, u planu je izrada sporazuma kojim bi se sušara obavezala da u određenom vremenskom roku izvrši ekonomsko re-investiranje sredstava koja bi bila uložena u druge manje projekte u enklavi. Na taj način bi se zatvorio krug ekonomske sigurnosti i nezavisnost, a nastao bi jedan osnovni fond sredstava.

Cilj je da ostvarimo jednu zajednicu koja može kompletno da funkcioniše vlastim snagama i sredstvima!


Prilozi

Ulaz u buduću sušaru
Unutrašnjost buduće sušare

Uplatom od 10 Evra mesečno Vi aktivno pomažete celom regionu da dugoročno reši egzistencijalne probleme.

Kod nas imate potpunu sigurnost da će svi prilozi biti 100-procentno upotrebljeni za projekat.

Putem interneta možete dobiti izveštaje o situaciji u regionu i razvoju projekta.

Na taj način imate mogućnost da aktivno pratite put Vašeg priloga i rezultate Vaše pomoći.

 


Vremenski okvir projekta

Za početak rada sušare neophodne su sledeće mašine i oprema: hladnjače, mašine za pakovanje, mašine za sušenje, mašine za sečenje, ambalaža, gajbe za branje. Cilj je da kupci na licu mesta preuzimaju robu i da se izbegne nabavka transportnog vozila.

Trenutno se ispituju nabavne cene za mašine i opremu za koje ćemo dobiti precizne podatke.

Ukupni troškovi za puštanje u rad kompletnog pogona sušare procenjuju se na 40.000 do 60.000 Evra.

Ako nam pođe za rukom da motivišemo 1000 Srba da se uključe u ovaj projekat sa minimalnim mesečnim prilozima od 10,00 €, uspeli bismo da za vrlo kratko vreme (4 – 6 meseci) ostvarimo neophodnu finansijsku konstrukciju.

Pomozite da naša braća i sestre osiguraju svoju egzistenciju i ostvare svakodnevni život dostojan čoveka.

Svi drugi narodi mogu da zaborave Srbe na Kosovu i Metohiji – mi to ne možemo i ne smemo!

Poreske olakšice

Vi imate pravo da svoj prilog prikažete kao poresku olakšicu!

Svaki prilog ove vrste umanjuje Vaš dohodak koji podleže oporezivanju.

„Nemanja“ je priznat kao udruženje sa opštekorisnim statusom i svim priložnicima će na kraju godine izdati odgovarajuću potvrdu za Finanzamt.

 

Način uplate priloga

Napravite nalog za trajne uplate (Dauerauftrag) sa visinom od min. 10,-€ mesečno za dole navedeni žiro račun.

Važno: Kod uplata navedite Vašu kompletnu adresu, samo tako Vam poštom možemo dostaviti potvrdu za porez.

Naravno, možete u svako vreme uplatiti i druge iznose.

Primer: izgled Vaše uplatnice
Kliknite za uvećanje
Podaci za uplatu:
primalac: Serbenverein. Nemanja e.V.
IBAN: DE79480600364104506100
BIC/SWIFT: GENODEM1BIE

Kontonummer: 4104506100
Bankleitzahl: 48060036

Kreditinstitut: Bielefelder Volksbank eG

iznos: min. 10 €/mesečno ili 120 €/god.

Svrha uplate:
Spende Projekt Opstanak

Ne zaboravite: Vaša Adresa:

 

Kroz ovaj vid organizacije nema administrativnih troškova:

Kroz preciznu organizaciju i dobrovoljni rad naših aktivnih
članova ne nastaju nam nikakvi administrativni troškovi.
Impresum

Projekat “Opstanak"


Serben Vereinigung "Nemanja" e.V.
predsedništvo: Radmila Ninić, dr. Dragica Ilić
Postfach 14 07 14, 33627 Bielefeld
Tel: 0521-452884, 05209-980376
E-Mail: radmila(at)ninic.de ; drilic(at)web.de

Dodatne informacije o kontakt-osobama za pojedinačne gradove (Minhen, Keln, Augsburg, Frankfurt, Beč, Salcburg) pogledajte i na www.vaskrsenje.de

Da li želite da se u vašem gradu angažujete za projekat? Javite nam se!

Kontakt osoba na licu mesta u Novom Brdu, Kosovo i Metohija, Srbija:

Protojerej Bogomir Stević i njegova žena Svetlana, osnivači udruženja “Majka devet Jugovića” (Eparhija raško-prizrenska), Zvečan, Svetlana Stević, +381 (0) 28 665162, Mob.: +381 (0) 63 8049042, majkadevetjugovica(at)hotmail.com

160SrpskamrezaU celoj Evropi projekat publikuje i podržava nevladina organizacija
”Srpska Mreža”.

 


Novo Brdo (kratak istorijski osvrt)


Utvrđeno naselje Novo Brdo nastalo je u vreme Vizantije, kralj Stefan Uroš II Milutin

Novo Brdo

(1282-1321) ga je pripojio srpskoj Nemanjićkoj državi. Novo Brdo se spominje u zapisima rudara iz Saksonije iz 1326. godine kao važan rudarski i trgovački centar u kome se u to vreme vadilo 5-6t srebra godišnje.

1412. god. Osmanlije napadaju Novo Brdo, ali iako je skoro cela Srbija od 1439. pod turskom vlašću, Turcima je potrebno dve godine da osvoje utvrđenje. Novo Brdo je zajedno sa Vranjem bilo centar srpskog otpora u tom kraju. Zato se prvi Arbanasi (Albanci) sa Kavkaza naseljavaju na Kosovo kako bi srpski otpor bio lakše slomljen. Osmansko carstvo i turska vladavina definitivno nestaju posle Drugog Balkanskog rata (1913), ali zato nakon Drugog Svetskog rata sledi komunistički režim.

Za vreme Titove vlasti vrši se denacionalizacija poseda Srpske Pravoslavne Crkve i bogatih zemljoposednika na Kosovu i Metohiji, a zakon o zabrani povratka srpskih izbeglica na Kosovo ostaje na snazi do početka 90-ih godina. Na ovaj način i kroz planski sprovedeno naseljavanje Albanaca stvorena je osnova da se tokom sledećih decenija na Kosovu i Metohiji stvori albanska većina.

Kosovo i Metohija je od 1999 na osnovu rezollucije UN 1244 međunarodni protektorat. Trupe KFOR-a i UNMIK-a imaju zadatak da očuvaju mir i da srpskom stanovništvu i njegovim mnogobrojnim hrišćanskim svetinjama i spomenicima kulture pruže zaštitu.

 

 

 

Dodatne informacije


Ovde možete saznati više o udruženju “Majka devet Jugovića”, videti čime se ono bavi zašto želimo da ga podržimo.

Samo hleba i slobode 1:
http://de.youtube.com/watch?v=JYQYgC1oz_E

Samo hleba i slobode 2:
http://de.youtube.com/watch?v=vejZHpVvmDo&feature=related

Samo hleba i slobode 3:
http://de.youtube.com/watch?v=dLv9kSPSrNU&feature=related


Vaskrsenje srpske nade
Ovde pogledajte aktuelne informacije o projektu www.vaskrsenje.de