Srpska mreža protiv diskriminacije religijskih zajednica Štampa
Sreda, 11 mart 2009 18:56

 

Zakon protiv diskriminacije - ponovo na javnu raspravu

Povodom predloga Zakona protiv diskriminaciji, mi, dole potpisana udruženja i nevladine organizacije, izdajemo sledeće saopštenje za javnost:


1. Podržavamo svaku javnu raspravu koja je u interesu svih građana u Srbiji, a protivimo se automatskom prepisivanju zakona sa strane pod političkim pritiscima i mimo javne debate, posebno kada se uvode zakonski elementi kojih su u neskladu sa tradicionalnim nacionalnim vrednostima ili nisu na taj način formulisani čak ni tamo odakle se prepisuju.


2. Podržavamo Srpsku Pravoslavnu Crkvu i ostale tradicionalne verske zajednice u Srbiji koje su, u skladu sa demokratskim tekovinama i principima slobode mišljenja, iznele svoj kritički stav o predlogu Zakona protiv diskriminacije. Verske zajednice kojima pripada apsolutna većina ovoga društva itekako imaju pravo da daju svoje mišljenje po svim aktuelnim socijalnim i državnim pitanjima.

3. Osuđujemo medijski linč nad tradicionalnim verskim zajednicama, prvenstveno nad Srpskom Pravoslavnom Crkvom i Episkopom Bačkim Irinejem, koji u delo sprovode određeni mediji, kao i mali broj nevladinih organizacija u Srbiji. Ovakav medijski linč sličan je najgorim vremenima titoističke diktature i proganjanjima Crkve i njenih velikodostojnika. Ovo je bila zgodna prilika da mnogi predstavnici našeg društva pokažu svoje pravo lice i stare ideološke navike.

4. Smatramo da ne može biti donet Zakon protiv diskriminacije koji favorizuje određene ideološke i vrednosne projekte i diskriminiše druge socijalne kategorije koje, pritom, počivaju na tradicionalnom i većinski ukorenjenom sistemu vrednosti. Prava manjina, posebno ona oko kojih nema opšte saglasnosti, ne smeju se pretvoriti u manjinsku diktaturu. Posebna opasnost leži u tome što Zakon otvara prostor za krivično gonjenje drugačijeg mišljenja i govora, i, samim tim, novu diskriminaciju.


5. Zahtevamo da se po pitanju predloga Zakona protiv diskriminacije iznova otvori ozbiljna i argumentovana javna rasprava, da se uvaže mišljenja svih relevantnih institucija i udruženja, pa tek onda da se predlog ovog zakona da u skupštinsku proceduru. Smatramo da to kao mnogobrojni i organizovani srpski nacionalni nevladin sektor imamo pravo i očekujemo odgovor sa nadležnih državnih nivoa.

U Beogradu, 11. marta 2009.

U ime asocijacije pravoslavno nacionalnih udruženja Srpska mreža
Zoran Radojičić, direktor

Potpisnici:
1. Srpski sabor Dveri, Beograd
2. Udruženje studenata Pravnog fakulteta NOMOKANON, Beograd
3. Udruženje građana “NAŠI”, Aranđelovac
4. Versko dobrotvorno starateljstvo Srpske Pravoslavne Crkve - pododbor pri hramu Sv. Muč. Trifuna u Malom Mokrom Lugu
5. Društva za srpsku duhovnu i biološku obnovu “ISTOČNIK”, Knjaževac
6. Svetosavska omladinska zajednica Austrije, Beč
7. Srspki kulturni centar Sveti Sava, Subotica
8. Sabora Omladine Justinove, Vranje
9. Srpski narodni pokret “Izbor je naš”, Banja Luka
10. NVO “Za život bez žiga”, Beograd
11. Udruženje građanja “ISTINA”, Bačka Palank
12. Pokret za pomoć deci sa Kosova i Metohije “Kososvski božuri“, Paraćin
13. Udruženje građana opštine Vitina iz Jagodine
14. Udruženje građana “Srpski Despot”, Beograd
15. Udruženje za brigu o ženi deci i porodici “Pomoć porodici”, Beograd
16. Centar za brigu o porodici, Beograd
17. Udruženje Srba “Nemanja“, Bilefeld
18. Svetosavska omladinska zajednica Bjeljina
19. Društvo prijatelja manastira Đurđevi Stupovi u Rasu
20. Versko-dobrotvorne organizacije Kosovski Zavet, Waterloo, Canada
21. Pravoslavno bratstvo Svetog arhiđakona Stefana, Bačko Petrovo Selo
22. Udruženje građana Gostoljublje, Vrbas
23. Udruženje “Ćirilica”, Vukovar
24. Udruženje građana za zaštitu strpskog pisma “Ćirilica”, Beograd
25. Svetski sabor Srba, Brisel